Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do :

  •  Prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych.
  •  Prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.