ZAWIADOMIENIE


W imieniu Zarządu Podhalańskiego Towarzystwa Żeglarskiego pragnę zaprosić
na Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków
Podhalańskiego Towarzystwa Żeglarskiego w Nowym Targu,
które odbędzie się dnia 29 kwietnia 2023 roku w OSP Mizerna o godzinie 12:00

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia

 • Otwarcie Zgromadzenia.
 • Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.
 • Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia.
 • Przedstawienie porządku obrad.
 • Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Weryfikacja statusu członków.
 • Przedstawienie sprawozdań:
 • Sprawozdanie o przeprowadzonych szkoleniach za rok 2022
 • Sprawozdanie z przeprowadzonych inwestycjach za rok 2022
 • Sprawozdanie o finansach klubu za rok 2022
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2022
 • Podjęcie uchwał zgłoszonych do Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Wolne wnioski

w imieniu Zarządu PTŻ

Adam Gracz

Wicekomandor