Zarząd Podhalańskiego Towarzystwa Żeglarskiego w Nowym Targu uprzejmie przypomina wszystkim członkom klubu, którzy nie opłacili jeszcze składek członkowskich za rok 2018 i/lub za rok 2019, aby uczynili to niezwłocznie, ponieważ jest to obowiązek Statutowy. Konsekwencją nieopłacenia składek członkowskich jest skreślenie z listy członków Podhalańskiego Towarzystwa Żeglarskiego w Nowym Targu.

Zarząd Podhalańskiego Towarzystwa Żeglarskiego w Nowym Targu