ZAWIADOMIENIE O  OTWARTYCH REGATACH O

PUCHAR KOMANDORA PTŻ

Przystań PTŻ Stylchyn 36 Czorsztyn

Zawiera informacje i określa zasady rozgrywania regat:

 1. Regaty zostaną rozegrane na Jeziorze Czorsztyńskim w dniu 28.07. 2018 r.
 2. Port regat: siedziba / przystan PTŻ Stylchyn 36, Czorsztyn.
 3. W regatach mogą startować dowolne jachty jednokadłubowe.
 4. Podział jachtów na grupy jest załącznikiem nr 1 do instrukcji żeglugi. Wszystkie grupy startują razem.
 5. Regaty będą rozgrywane zgodnie z PRŻ ISAF , zgodnie z niniejszym zawiadomieniem oraz instrukcją żeglugi.
 6. Zgłoszenia imienne przyjmowane będą w dniu 28.07.2018 r. od 9.30 do 11.30 w siedzibie Komisji Sędziowskiej.
 7. Oficjalne otwarcie regat godzina 12:00 w dniu 28.07.2018 r.
 8. Godzinę startu ustali Komisja Sędziowska.
 9. Instrukcja żeglugi będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń biura regat.

UBEZPIECZENIE / ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

 • Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody, jakie wynikną w trakcie regat z ich winy.
 • Uczestnicy regat powinni posiadać ubezpieczenie OC. Zalecane jest ubezpieczenie NW.