Szanowni Klubowicze,
w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz.566), – między innymi zakaz zgromadzeń informujemy, że: na podstawie przywołanego we wstępie rozporządzenia, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna Podhalańskiego Towarzystwa Żeglarskiego w Nowym Targu stwierdza, że Walne Zgromadzenie Członków Podhalańskiego Towarzystwa Żeglarskiego, które zgodnie z przepisami (Statut PTŻ § 10 pkt. 3) powinno odbyć się do dnia 30 kwietnia bieżącego roku zostaje przesunięte do czasu uchylenia wyżej wymienionego rozporządzenia przez Radę Ministrów.

Treść rozporządzenia

Zarząd PTŻ
Komisja Rewizyjna PTŻ