Trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia Regat o puchar Komandora PTŻ. Zapraszamy wszystkich chętnych do sprawdzenia swoich umiejętności oraz pragnących poznać smak sportowej rywalizacji oraz przeżycia przygody do uczestnictwa. 

 1. Regaty zostaną rozegrane na Jeziorze Czorsztyńskim w dniu 29.07. 2017 r.
 2. Port regat: siedziba / przystan PTŻ Stylchyn 36, Czorsztyn.
 3. W regatach mogą startować dowolne jachty jednokadłubowe.
 4. Podział jachtów na grupy jest załącznikiem nr 1 do instrukcji żeglugi. Wszystkie grupy startują razem.
 5. Regaty będą rozgrywane zgodnie z PRŻ ISAF , zgodnie z niniejszym zawiadomieniem oraz instrukcją żeglugi.
 6. Przewiduje się rozegranie 4 wyścigów
 7. Zgłoszenia imienne przyjmowane będą w dniu 29.07.2017.2017 r. od 9.30 do 10.30 w siedzibie Komisji Sędziowskiej.
 8. Oficjalne otwarcie regat godzina 11:00 w dniu 29.07.2017 r.
 9. Start do wyścigu godzina 12:00.
 10. Instrukcja żeglugi będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń biura regat.
 11. Wpisowe – 20 zł od osoby. Wpisowe obejmuje bon na konsumpcję.
 12. Zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie.

UBEZPIECZENIE / ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

 • Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody, jakie wynikną w trakcie regat z ich winy.
 • Uczestnicy regat powinni posiadać ubezpieczenie OC. Zalecane jest ubezpieczenie NW.

Nagrody

 • Zawodnicy, którzy zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsca w każdej klasie otrzymają puchary, i dyplomy, pozostałe załogi dyplomy.