Zarząd PTŻ

Bogusław Czubernat
Komandor
Adam Gracz
Vice Komandor
Małgorzata Wojdyła
Skarbnik
Anna Matusiak
Sekretarz
Bartłomiej Chotowicki
Członek Zarządu
Adam Krzystoń
Członek Zarządu
Jacek Pałosz
Członek Zarządu
Daniel Podkanowicz
Członek Zarządu
Bogdan Starzak
Członek Zarządu