Zarząd PTŻ

Bogusław Czubernat
Komandor
Adam Gracz
Vice Komandor
Małgorzata Wojdyła
Skarbnik
Mariusz Szwedo
Sekretarz
Grzegorz Gródek
Członek zarządu ds. technicznych
Elżbieta Fiedorowicz
Członek Zarządu
Anna Matusiak
Członek Zarządu
Daniel Podkanowicz
Członek Zarządu