Ahoj 🙂

Jak co roku zapraszamy do wzięcia udziału w regatach o Puchar Komandora PTŻ.

  • Regaty zostaną rozegrane na Jeziorze Czorsztyńskim 27 lipca 2019 r.
  • Port regat: siedziba / przystan PTŻ Stylchyn 36, Czorsztyn.
  • Szczegółowy program i regulamin zostanie podany w terminie późniejszym

UBEZPIECZENIE / ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

  • Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody, jakie wynikną w trakcie regat z ich winy.
  • Uczestnicy regat powinni posiadać ubezpieczenie OC. Zalecane jest ubezpieczenie NW.