W imieniu Podhalańskiego Towarzystwa Żeglarskiego w Nowym Targu składamy Serdecznie podziękowanie wszystkim Osobom, które po przez przekazanie 1% podatku przyczyniają się do rozwoju naszego Stowarzyszenia.

Pozyskane w ten sposób fundusze przysłużą się do kontynuacji rozpoczętych działań na rzecz:

  • propagowania żeglarstwa wśród najmłodszych, rozwój ich pasji i zainteresowań, możliwości twórczych i edukacyjnych;
  • prowadzenia prac remontowo-adaptacyjnych na przystani.

Raz jeszcze Dziękując Wszystkim mamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie i życzliwość również w kolejnych latach.

Z wyrazami wdzięczności

Zarząd Podhalańskiego Towarzystwa Żeglarskiego w Nowym Targu